Hooggevoelig‎ > ‎

Hoogsensitief in het Onderwijs

Hoogsensitieve kinderen in het onderwijs

In het regulier onderwijs zie je vaak dat hoogsensitieve kinderen opvallen. Dit kan omdat de manier van lesgeven niet aansluit bij de behoefte van het kind.

* Onrustig in de klas en het kind ziet, hoort en voelt alle indrukken die in de klas aanwezig zijn.

* Veel lesstof maken ze niet meer visueel.

* Een kind wat hoogsensitief is werkt het beste in een rustige omgeving met overzicht en structuur.

* Kinderen die zo gevoelig zijn pikken alles op van de leerkracht en klasgenoten. Het kind kan ineens somber worden door de energie van een ander. Zelf begrijpen ze niet wat er aan de hand is. Vaak kunnen kinderen geen argumenten geven waarom ze niet naast een klasgenoot willen zitten of niet willen samenwerken. Vaak worden deze kinderen bestempeld als zeurderig.


Hoogsensitief  en dyslexie

Vaak zie je dat hoogsensitieve kinderen moeite hebben met cijfers en letters. Als erg grote achterstanden zijn noemen ze dit dyslexie of dyscalculie. Veel kinderen met dyslexie zijn beelddenkers. Deze groep leren de lesstof door het te visualiseren ze moeten de woorden en cijfers letterlijk voor zich zien. Op het moment dat het woord in het hoofd staat met een visualisatie vergeten ze het niet meer. Via de lesmethode van IK leer Anders krijgen deze kinderen visuele begeleiding. Vaak zijn de programma's op school auditief d.m.v. luisteren ingesteld waardoor een beelddenker de aansluiting totaal mist. Hoe krijg je weer structuur in het hoofd?