Privacy verklaring

Privacy verklaring

Ik respecteer de privacy van mijn cliënten. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Over de site van Creëer Meer

De website www.creeermeer.nl wordt beheerd door Strato. Strato is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op de site van www.creeermeer.nl en het versturen van de mail. De site van Creeer meer is alleen bedoeld om jou van informatie te voorzien dus je zal nooit een nieuwsbrief of iets dergelijks ontvangen van Creëer Meer. De servers van Strato staan in Duitsland. Het verkeer via de mail loopt ook via Strato.

Kijk voor het privacybeleid van Strato op: www.strato.nl

Dit zijn de gegevens van Creëer Meer

Creëer Meer

Dorpstraat 120

2742 AL Waddinxveen

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij contact met mij zoekt via de website (door mij te mailen), telefonisch, mailcontact of whats-app word je gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;

 • Straat en huisnummer

 • Postcode
 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • In sommige gevallen van coaching bij kinderen de naam van de school. Dit omdat kinderen veel tijd op school doorbrengen en als de hulpvraag ligt op het gebied van leren of problemen op school de lijntjes op deze manier kort gehouden kunnen worden. Natuurlijk alleen met toestemming van ouder(s).

 • Mocht je na een (gratis) intake in de praktijk of door corona tijdelijk telefonisch door willen gaan dan ga je akkoord met de verwerking van bovenstaande gegevens en onderstaande procedure.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Als je mij een mail stuurt, app berichtje of mij belt dan heb ik jouw naam, e-mail en/of telefoonnummer nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

 • Je naam, mailadres, en/of telefoonnummer die jij doorgeeft of noemt in een e-mail, app ten behoeve van een vraag, worden enkel door mij gebruikt om je te kunnen beantwoorden.

 • Ik vraag jou ook je telefoonnummer in geval van een afspraak die niet door kan gaan. 

 • Als jij een afspraak maakt voor je kind ga je akkoord dat ik de (N.A.W. gegevens) verwerk zoals hierboven omschreven.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, als ik werkzaamheden ga uitvoeren of coaching voor jou of je kind verzorg. Mocht je niet verder willen gaan dan verwijder ik al je gegevens uit mijn mail en telefoon.

Hoe bewaar ik je persoonsgegevens?

De gegevens die je aan mij hebt verstrekt tijdens een coachingsgesprek worden in steekwoorden door mij opgeschreven op papier en in jouw persoonlijke map gedaan. Deze map bewaar ik in een afgesloten kluis met een sleutel die alleen ik in mijn bezit heb. Ik vraag altijd tijdens een intake of ik wat op mag schrijven en vertel je ook altijd wat ik heb opgeschreven.

Mocht je deze map willen inkijken dan is dat natuurlijk altijd mogelijk op afspraak. Wil jij je gegevens veranderen of kloppen ze niet dan kan je bij mij een verzoek neerleggen dan pas ik dit voor je aan debby@creeermeer.nl

Ik stuur je na de sessie ook een mail met wat wij hebben besproken. Als het gaat om een sessie met kinderen dan stuur ik je ook een mail met wat wij hebben gedaan en waarom. Deze mail print ik uit en stop ik in de persoonlijke van je kind. Na een maand verwijder ik deze mail van mijn beveiligde computer en is hij alleen nog op papier aanwezig in de persoonlijke map. Als jij hem niet hebt verwijderd van jouw computer dan staat hij nog op jouw systeem. Deze correspondentie die in de map zit bewaar ik nog 6 maanden na jouw laatste bezoek of het laatste bezoek van je kind. Daarna zal ik dit vernietigen door een versnipperaar die voldoet aan de wetten en eisen van de wet.

Waarom bewaar ik de correspondentie nog even?

Creëer Meer bewaart de correspondentie nog even na jouw laatste bezoek in het geval er nog een vervolg traject komt of een vraag van jouw kant over de besproken zaken tijdens de sessies.

Bij kinderen bewaart Creëer Meer de gegevens mocht het nodig zijn voor handvatten voor ouders en/of verzorgers of voor andere hulpverleningstrajecten die mogelijk nodig zijn.

Met wie deelt Creëer Meer je gegevens?

Creëer meer is wettelijk verplicht om belastingaangifte te doen volgens ons Nederlandse belastingstelsel. Na iedere sessie ontvang je van mij een factuur via de mail. Deze factuur print ik ook uit en stop ik in mijn map. Deze map gaat ook naar mijn boekhouder. Ik heb met haar een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit houd in dat de boekhouder ook een beschermt systeem gebruikt en dat ze de facturen van Creëer Meer alleen gebruikt om de wettelijke aangifte te kunnen doen. Jouw gegevens worden daar nooit gebruikt het gaat dus alleen om de bedragen van de facturen.

Social Media

Creëer Meer is ook te vinden op Facebook. Op Facebook deel ik activiteiten en updates van Creëer Meer. Je ben helemaal vrij om de pagina een like te geven.

Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je op www.facebook.com. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier(Engelstalig

Bewaartermijn overzicht in het kort

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De facturen die je van Creëer Meer ontvangt via de mail moet ik wettelijk 7 jaar bewaren.

Correspondentie over de mail 1 maand (31 dagen) in de computer en 6 maanden op papier na jouw laatste bezoek of van je kind

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Creëer Meer je gegevens niet meer zal verwerken. Dit kan wel inhouden dat we een traject niet verder kunnen voortzetten. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk of via de mail een inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. De facturen moet ik zoals eerder omschreven volgens de Nederlandse wetgeving wel 7 jaar bewaren.

Creëer Meer zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij mailen: debby@creeermeer.nl

Creeer Meer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als je een afspraak maakt ga je akkoord met alle punten van deze pagina. Deze zal ik ook tijdens de intake benoemen.


Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


Creëer Meer is ook aangesloten met een wkkgz registratie via Quasir.